13 dni

Antrena DVB-T GALAXY COMBO polaryzacja poziom/pion,zysk UHF 10-14dB,VHF 6-8dB

50,00 PLN
Antrena DVB-T GALAXY COMBO polaryzacja poziom/pion,zysk UHF 10-14dB,VHF 6-8dB
LXDVBT51
/

Dodaj komentarz